Tổng hợp

Hướng dẫn Skills kỹ thuật
Khoảnh khắc FIFA Online 3 | 22-03-2016

Bản cập nhật engine mới mang lại nhiều skills kỹ thuật cá nhân mới.

Mời các bạn theo dõi clip hướng dẫn kỹ thuật dưới đây để có thể tự mình thực hiện các pha bóng kỹ thuật đẹp mắt trong FIFA Online 3 New Engine!


Cẩm nang tân thủ